นักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563

 

 


ประธานนักเรียน

รองประธาน


หัวหน้าชั้น ป.1
กรรมการ
 หัวหน้าชั้น ป.2
กรรมการ

หัวหน้าชั้น ป.3
กรรมการ 

หัวหน้าชั้น ป.4
กรรมการ

หัวหน้าชั้น ป.5
กรรมการ

หัวหน้าชั้น ป.6
กรรมการ

หัวหน้าชั้น ม.1
กรรมการ

หัวหน้าชั้น ม.2
กรรมการ

หัวหน้าชัน ม.3
กรรมการ 
  
ประชาสัมพันธ์